Kittning och grundmålning

slipning-fonster.jpg

Efter slipningsarbetet rengörs fönsterbågarna och eventuella trasiga glas byts ut. Sedan grundas falsar och nytt kitt appliceras. Efter kittningen grundmålas fönsterbågarna.

scroll to top