Så här avslutar vi och färdigställer projektet

benema-egenkontroll2.jpg

Hela arbetsplatsen städas. Byggsopor borttransporteras och projektledaren besiktigar arbetet noggrant. Bedömer projektledaren att arbetet är fullgott. Avslutas arbetet och du kontaktas för möte av gemensam genomgång tillsammans med projektledaren.

sa-har-efterstadar-benemaab-arbetsplatsen

Vår arbetsmodell

gemensam-genomgang-innan-fakturering.jpg

Så här fakturerar vi

Innan du får en faktura från oss kontaktar projektledaren dig och har en gemensam genomgång med dig av projektet.  Projektledaren…

scroll to top