Så här rapporterar vi under projektets utförande

fasadmaskering-benemaab.jpg

På Benema kommunicerar du som kund bara med en person och det är projektledaren som har goda kunskaper i det aktuella projektområdet och har daglig kontakt med våra medarbetare. Du får kontinuerlig uppdatering av ditt projekt via sms, mejl eller direkt via telefon.

Här kan du läsa utförligt hur vi arbetar.

Vår arbetsmodell

gemensam-genomgang-innan-fakturering.jpg

Så här fakturerar vi

Innan du får en faktura från oss kontaktar projektledaren dig och har en gemensam genomgång med dig av projektet.  Projektledaren…

scroll to top