Så här går igångsättandet av projektet till

medarbetare-benemaab.jpg

Byggstarten av ett projekt är alltid viktigt. Genomgång av avtal och försöka förutse potentiella risker med avseende på tid, kostnad och kvalitet och planera åtgärder för att undvika eventuella hinder. Beställning av projektets material och förbrukningsvaror. Leverans av material och projektstart med genomgång av rutiner för hur miljö- och säkerhetsfrågor samt projektets omfattning tillsammans med involverade medarbetare.

På plats börjar vi alltid med genomgång av projektets skadebild, arbetets utförande och rutiner för kvalitetssäkringen av arbetet.

Arbetsplatssäkerhet för våra medarbetare är livsviktigt

benema-skyddsutrustning

Att se till att all erforderlig skyddsutrustning finns på plats.

Vår arbetsmodell

gemensam-genomgang-innan-fakturering.jpg

Så här fakturerar vi

Innan du får en faktura från oss kontaktar projektledaren dig och har en gemensam genomgång med dig av projektet.  Projektledaren…

scroll to top